logo

FHO

Ką reiškia FHO?

FHO reiškia „Draugai, dalyvaujantys“.

Pagrindinių punktų santrauka

„Friends Hanging Out“ yra labiausiai paplitęs apibrėžimas FHO „Snapchat“, „WhatsApp“, „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“ ir „TikTok“.
FHO
Apibrėžimas:Draugai „Hangout“.
Tipas:Santrumpa
Atspėjamumas:
4: Sunku atspėti
Įprasti vartotojai:
Suaugusieji ir paaugliai

FHO, naudojamo tekste, pavyzdys

FHO