logo

NS

Ką reiškia GR?

GR reiškia „turi bėgti“.

Pagrindinių punktų santrauka

„Gotta Run“ yra labiausiai paplitęs apibrėžimas NS „Snapchat“, „WhatsApp“, „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“ ir „TikTok“.
NS
Apibrėžimas:Turiu lėkti
Tipas:Santrumpa
Atspėjamumas:
4: Sunku atspėti
Įprasti vartotojai:
Suaugusieji ir paaugliai

GR pavyzdys, naudojamas tekste

NS