logo

MTV

Ką reiškia MTV?

MTV reiškia „Muzikos televizijos kanalas“.

Pagrindinių punktų santrauka

„Muzikos televizijos kanalas“ yra labiausiai paplitęs apibrėžimas MTV „Snapchat“, „WhatsApp“, „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“ ir „TikTok“.
MTV
Apibrėžimas:Muzikos televizijos kanalas
Tipas:Santrumpa
Atspėjamumas:
2: Gana lengva atspėti
Įprasti vartotojai:
Suaugusieji ir paaugliai

MTV, naudojamo tekste, pavyzdys

MTV